1. Chuyển tiền qua ví Momo

 • Ví momo: 032 871 3884
 • Tên người nhận: Nguyễn Tường Anh
 • Nội dung: Số điện thoại + Email để tham gia forum (Ví dụ: 09838828xx + abcxyz@email.com)
 • Gửi xong xin liên lạc, thông báo với page để kích hoạt ngay lập tức: Take the 1st Red Pill

2. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam

 • Người nhận: Nguyen Tuong Anh 
 • Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nghi Sơn, Thanh Hóa
 • Số TK: 1111 000 475 106
 • Nội dung: Số điện thoại + Email để tham gia forum (Ví dụ: 09838828xx + abcxyz@email.com)
 • Gửi xong xin liên lạc, thông báo với page để kích hoạt ngay lập tức: Take the 1st Red Pill

3. Chuyển tiền qua Paypal

 • Địa chỉ Paypal: strawnguyen101@gmail.com (Khi gửi +0.36$ tiền phí)
 • Nội dung: Số điện thoại + Email để tham gia forum (Ví dụ: 09838828xx + abcxyz@email.com)
 • Gửi xong xin liên lạc, thông báo với page để kích hoạt ngay lập tức: Take the 1st Red Pill

Sau khi thanh toán rồi bạn xác nhận sau:

Nếu số điện thoại và email ấy (khi bạn chuyển tiền và trên mâũ đơn kia) là trùng khớp, chúng tôi sẽ cấp quyền tham gia forum cho bạn trong vòng 24h. Những thông tin cần thiết sẽ gửi thẳng vào box mail hoặc nhắn tin điện thoại.

Ngoài ra, Pill sẽ rất vui nếu được bạn đọc ủng hộ thêm tiền trà thuốc, những khoản tiền “bo” ấy sẽ là động viên rất lớn cho tôi trên con đường gian nan này. Cám ơn các bạn rất nhiều.